Nabożeństwa online

Kim jesteśmy, co robimy, w co wierzymy.

Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, godz. 11:00, ul. Kłodnicka 2 we Wrocławiu. Nabożeństwa są również transmitowane na naszym kanale YouTube.

Wakacyjne spotkania w Talenciku

zał. nr.1 ośwd.rodz.pól.akt.06.05.2021zał. nr.2. karta.uczest.pólk.2021zał. nr.3. regul.pólk.pand.2021zał. nr.4 regul.wakac.spot.2021Dziecko zainteresowane uczestnictwem w wakacyjnych spotkaniach, należy  zgłosić  wypełniając  kartę zgłoszenia, zapoznać się z regulaminem w związku z ryzykiem zakażenia...

Nowa nadzieja? – seria kazań

Wiara, wiara i tylko wiara!

Letni obóz dla studentów i absolwentów

Zapraszamy na pełen atrakcji LETNI OBÓZ dla studentów i absolwentów: 14-21 sierpnia 2021 r., ośrodek CAMPING WAJK nad Jeziorem Drawsko