Kurs ABC Chrześcijaństwa

Jeśli chcesz poznać podstawy wiary chrześcijańskiej lub myślisz o przyjęciu chrztu na wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, zapisz się na kurs „ABC Chrześcijaństwa”, którego kolejna edycja ruszy od połowy września 2017.

Kurs ABC Chrześcijaństwa daje możliwość zapoznania się z podstawami wiary chrześcijańskiej. Podczas wykładu można usłyszeć, co Pismo Święte mówi na poszczególne tematy, w jaki sposób praktykowano je na przestrzeni historii i jak praktykowane są w różnych denominacjach chrześcijaństwa, na czym polega różnica w postrzeganiu danego tematu przez chrześcijan i przedstawicieli innych religii oraz jak odnosi się to do codziennego życia współczesnego człowieka. W trakcie dyskusji można zadać pytania związane z tematem, wyrazić swoje spostrzeżenia, prosić o wyjaśnienie, a prowadzący spróbuje, według swoich możliwości, odnieść się do każdej tej kwestii.

Spotkania odbywają się w niewielkiej, kilku- bądź kilkunastoosobowej grupie osób w różnym wieku.

Tematy, które składają się na całość kursu, to:

  • Bóg i Stworzenie
  • Jezus Chrystus
  • Zbawienie
  • Duch Święty
  • Pismo Święte
  • Kościół
  • Chrzest

Planowane daty: 15.09, 22.09, 29.09, 6.10, 20.10, 27.10 (6 spotkań – w piątki o godz. 19:00).

Zapisy i dodatkowe informacje u pastora Dawida Pacyniaka –
tel. 505 868 284 / e-mail: dawid.pacyniak@klodnicka.pl


<< Aktualności