Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz z punktem VII A Zasadniczego Prawa Wewnętrznego KChB w RP informujemy, że:

  1. Administratorem pochodzących z monitoringu danych osobowych jest Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Szczytnowskiej 35-39 w Warszawie, tel. 22 615 50 76 wew. 33, e-mail: kancelaria@baptysci.pl
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora wyrażający się w trosce o bezpieczeństwo osób, mienia i dobrego imienia administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  3. Przebywanie na terenie Kościoła Chrześcijan Baptystów Pierwszy Zbór we Wrocławiu; ul. Kłodnicka 2; 54-218 Wrocław, ma charakter dobrowolny i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku w zakresie rejestracji systemu kamer monitoringu. Na terenie obiektu kościoła znajdują się plakietki informujące OBIEKT MONITOROWANY o stosowanym monitoringu wizyjnym.
  4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres 30 dni. W przypadku, gdy zapis monitoringu może stanowić dowód w postępowaniu wszczętym przez odpowiednie organy – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
  5. Osoba zarejestrowana przez monitoring ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Dane osobowe pochodzące z monitoringu nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu i nie będą przekazywane do podmiotów trzecich.
  7. Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: ido@baptysci.pl
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Komisji Rewizyjnej Kościoła, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.