Konsultacje psychologiczne

Serdecznie zapraszamy na konsultacje psychologiczne – najbliższe w piątek, 15.09 w godz. 16:00-19:00.

W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, w których musimy stawić czoła problemom i piętrzącym się trudnościom. Czasami, z powodu długotrwałego zmagania się z nimi, dochodzi do przeciążenia i zwątpienia we własne możliwości. W takim czasie mogłaby nam pomóc osoba, która uważnie wysłucha, pomoże w lepszym zrozumieniu danej sytuacji i przedstawi różne możliwości wyjścia z problemu.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy profesjonalnego doradcy psychologicznego, Renaty Burnell. Konsultacje psychologiczne mają na celu wstępne rozeznanie, z jakim problemem zmaga się dana osoba i kto najlepiej mógłby jej pomóc.

Trudności mogą dotyczyć różnorodnych zagadnień, takich jak na przykład: konflikty małżeńskie czy rodzinne, problemy emocjonalne, lęki, kłopoty w relacjach, trudności wychowawcze, uzależnienia, niska samoocena, czy niezakończona żałoba.

Oferowane konsultacje są bezpłatne. Odbywają się raz w miesiącu, w piątki (według harmonogramu znajdującego się na tablicy w holu głównym kościoła) w godzinach 16:00 – 19:00 w sali konferencyjnej. Można przyjść w tym czasie albo umówić się z Renatą Burnell telefonicznie, by mieć pewność, że będzie dostępna.

Spotkania odbywają się w atmosferze pełnej poufności.

Terminy konsultacji w roku 2017/18:
15 września
6 października
10 listopada
1 grudnia
5 stycznia
16 lutego
16 marca
13 kwietnia
11 maja
8 czerwca

Kontakt:
Renata Burnell
renataburnell@gmail.com
608 272 393


<< Aktualności