Wieczór Kolęd z Zespołem „Rondo”

Wieczór Kolęd z udziałem Zespołu Wokalnego „Rondo” – 9.12.2018

<< Zdjęcia