Nabożeństwo

30.10 (niedziela) – kazanie pt.: „Wspierać potrzeby” w oparciu o List do Filipian 4:10-23 wygłosi Piotr Zakrzewski.
Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo – godz. 11:00, ul. Kłodnicka 2.


<< Aktualności