Nabożeństwo

23.10 (niedziela) – kazanie pt.: „Naśladować przykład” w oparciu o List do Filipian 3:17-4:9 wygłosi Ryszard Tyśnicki.
Serdecznie zapraszamy – godz. 11:00, ul. Kłodnicka 2.


<< Aktualności