Nabożeństwo

8.05 (niedziela) – kazanie pt.: „Ty niesiesz mnie” w oparciu o 2 Księgę Samuela 9:1-13 wygłosi pastor David Horner.


<< Aktualności