Nabożeństwo

15.05 (niedziela) – kazanie pt.: „W ślepej ulicy konsumpcjonizmu” w oparciu o Ks. Kaznodziei Salomona 5:9-6:12 wygłosi Ryszard Tyśnicki.


<< Aktualności