Nabożeństwo

2.10 (niedziela) – kazanie pt.: „Czynić użytek” w oparciu o List do Filipian 2:5-18 wygłosi Dawid Pacyniak. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo, godz. 11:00


<< Aktualności