Szkółka Niedzielna

ZAPISY DO SZKOŁY NIEDZIELNEJ i MŁODZIEŻÓWKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (również klasy VII i VIII) na zajęcia Szkoły Niedzielnej organizowane podczas nabożeństw w naszym Zborze, a młodzież z klas VII i VIII  na sobotnie zajęcia Młodzieżówki. Formalne zgłoszenie obowiązuje wszystkich chętnych uczniów, także tych, którzy naukę w Szkółce Niedzielnej/Młodzieżówce kontynuują.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez wypełnienie formularza - KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA
Wypełnioną i podpisaną kartę należy dostarczyć w formie wydrukowanego dokumentu osobiście koordynatorowi Szkółki Niedzielnej lub w formie skanu przesłać na adres: szkolka@klodnicka.pl

Serdecznie pozdrawiam koordynator
Ewa Godziszewska
663 567 949

Szkółka Niedzielna to element edukacji biblijnej skierowany do najmłodszych w naszej wspólnocie. Każdej niedzieli, podczas nabożeństw, dzieci poznają Boga i Jego Słowo na zajęciach zorganizowanych, z podziałem na grupy wiekowe. Programem szkółki objęte są dzieci w wieku od 3 do 14 roku życia (do VIII klasy włącznie).

Edukacja biblijna odbywa się w ramach punktu katechetycznego, który jest odpowiednikiem lekcji religii, w związku z tym - przy spełnieniu wymogu frekwencji – dzieci w wieku szkolnym otrzymują na koniec roku świadectwo z oceną, która może być przepisana na świadectwo szkolne.

Nauczycielami szkółki niedzielnej są członkowie naszej wspólnoty, wolontariusze, kobiety i mężczyźni, rodzice i studenci, a pomocnikami młodzież licealna.

Nabożeństwo rozpoczyna się o 11:00, a o ok. 11:20 dzieci rozchodzą się do swoich grup na zajęcia szkółki. Tam przebywają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia w danym tygodniu i pozostają do końca trwania nabożeństwa. Po skończonych zajęciach wracają do rodziców, a najmłodsze dzieci są odbierane przez rodziców ze swojej sali.

Podział na grupy:

Grupa 1 – dzieci w wieku 3-5 lat, przedszkolaki,  sala po prawej stronie, poziom +1
Grupa 2 – dzieci w wieku 6-7 lat, klasa 0-I, sala po lewej stronie, poziom +1
Grupa 3 – dzieci w wieku 8-9 lat, klasa II-III, sala Klubu Talencik, poziom -1
Grupa 4 – dzieci w wieku 10-11 lat, klasa IV-V, sala obok Klubu Talencik, poziom -1
Grupa 5 – dzieci w wieku 11-12 lat, klasa VI-VII, sala nr 3 w Szkole Językowej, poziom +1

Grupa młodzieżowa - dzieci w wieku 13-14 lat odbywają zajęcia Szkółki w ramach spotkań młodzieżowych w soboty o godz. 17:00. Więcej informacji w zakładce Młodzież.

Kontakt:
Ewa Godziszewska
szkolka@klodnicka.pl

tel. 663 567 949

<< Działalności

wydarzenia | dzieci

. . .