Szkółka Niedzielna

Szkółka Niedzielna to element edukacji biblijnej skierowany do najmłodszych w naszej wspólnocie. Każdej niedzieli, podczas nabożeństw, dzieci poznają Boga i Jego Słowo na zajęciach zorganizowanych, z podziałem na grupy wiekowe. Programem szkółki objęte są dzieci w wieku od 3 do 14 roku życia (do VIII klasy włącznie).

Edukacja biblijna odbywa się w ramach punktu katechetycznego, który jest odpowiednikiem lekcji religii, w związku z tym - przy spełnieniu wymogu frekwencji – dzieci w wieku szkolnym otrzymują na koniec roku świadectwo z oceną, która może być przepisana na świadectwo szkolne.

Nauczycielami szkółki niedzielnej są członkowie naszej wspólnoty, wolontariusze, kobiety i mężczyźni, rodzice i studenci, a pomocnikami młodzież licealna.

Nabożeństwo rozpoczyna się o 11:00, a o ok. 11:20 dzieci rozchodzą się do swoich grup na zajęcia szkółki. Tam przebywają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia w danym tygodniu i pozostają do końca trwania nabożeństwa. Po skończonych zajęciach wracają do rodziców, a najmłodsze dzieci są odbierane przez rodziców ze swojej sali.

Podział na grupy:
Grupa 1 – dzieci w wieku 3-4 lat, sala po prawej stronie, poziom +1
Grupa 2 – dzieci w wieku 5-6 lat, sala po lewej stronie, poziom +1
Grupa 3 – dzieci w wieku 7-8 lat, sala Klubu Talencik, poziom -1
Grupa 4 – dzieci w wieku 9-10 lat, sala obok Klubu Talencik, poziom -1
Grupa 5 – dzieci w wieku 10-12 lat, sala nr 3 w Szkole Językowej, poziom +1

Grupa młodzieżowa - dzieci w wieku 13-14 lat odbywają zajęcia Szkółki w ramach spotkań młodzieżowych w soboty o godz. 17:00. Więcej informacji w zakładce Młodzież.

Kontakt:
Ela Michalczyk
szkolka@klodnicka.pl

tel. 603 211 230

W roku szkolnym 2020 / 21 możliwości prowadzenia zajęć będą uzależnione od panującej sytuacji zdrowotnej i aktualnych przepisów. Jednak, ze względów organizacyjnych, bardzo prosimy o zapisywanie dzieci już w sierpniu. Dotyczy to także tych dzieci, które uczęszczały w ubiegłym roku.

INFORMACJE O ZAPISACH NA SZKÓŁKĘ

Aby zapisać dziecko na Szkółkę, prosimy:

- w sierpniu wypełnić formularz zgłoszenia dziecka (poniżej)
- wydrukować wypełniony formularz i ręcznie go podpisać
- skan lub zdjęcie dostarczyć do Kancelarii Kościoła drogą mailową na adres kancelaria@klodnicka.pl.

Zasady obowiązujące podczas zajęć Szkółki Niedzielnej

<< Działalności

wydarzenia | dzieci

. . .