Szkółka Niedzielna

Szkółka Niedzielna to element edukacji biblijnej skierowany do najmłodszych w naszej wspólnocie. Każdej niedzieli, podczas nabożeństw, dzieci poznają Boga i Jego Słowo na zajęciach zorganizowanych, z podziałem na grupy wiekowe. Programem szkółki objęte są dzieci w wieku od 3 do 14 roku życia (do VIII klasy włącznie).

Edukacja biblijna odbywa się w ramach punktu katechetycznego, który jest odpowiednikiem lekcji religii, w związku z tym - przy spełnieniu wymogu frekwencji – dzieci w wieku szkolnym otrzymują na koniec roku świadectwo z oceną, która może być przepisana na świadectwo szkolne.

Nauczycielami szkółki niedzielnej są członkowie naszej wspólnoty, wolontariusze, kobiety i mężczyźni, rodzice i studenci, a pomocnikami młodzież licealna.

Nabożeństwo rozpoczyna się o 11:00, a o ok. 11:20 dzieci rozchodzą się do swoich grup na zajęcia szkółki. Tam przebywają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia w danym tygodniu i pozostają do końca trwania nabożeństwa. Po skończonych zajęciach wracają do rodziców, a najmłodsze dzieci są odbierane przez rodziców ze swojej sali.

Podział na grupy:

  • Grupa 1 – dzieci w wieku 3-5 lat (przedszkolaki), sala po prawej stronie, poziom +1,
  • Grupa 2 – dzieci w wieku 6-7 lat ("zerówka", klasa I), sala po lewej stronie, poziom +1,
  • Grupa 3 – klasy II-IV, sala Klubu Talencik, poziom -1,
  • Grupa 4 – klasy V-VIII, sala nr 3 w Szkole Językowej, poziom +1,

Dzieci w wieku 13-14 lat (klasy 7-8) mogą również uczestniczyć w zajęciach Szkółki w ramach spotkań młodzieżowych w soboty o godz. 17:00. Więcej informacji w zakładce Młodzież.

Kontakt:
Ewa Godziszewska
szkolka@klodnicka.pl

tel. 663 567 949