Szkółka Niedzielna

Karta zgłoszenia dziecka

Szkółka Niedzielna to element edukacji biblijnej skierowany do najmłodszych w naszej wspólnocie. Każdej niedzieli dzieci poznają Boga i Jego Słowo w trakcie nabożeństwa, a następnie na zajęciach zorganizowanych z podziałem na grupy wiekowe. Programem nauczania objęte są dzieci w wieku od 3. do 14. roku życia (do VIII klasy włącznie).

Edukacja biblijna odbywa się w ramach punktu katechetycznego. Po spełnieniu wymagań formalnych (odpowiednia frekwencja, pozytywna ocena końcowa) dzieci w wieku szkolnym otrzymują na koniec roku świadectwo z oceną, która może być przepisana na świadectwo szkolne.

Nauczycielami w „szkółce niedzielnej” są członkowie naszej wspólnoty, wolontariusze, kobiety i mężczyźni, rodzice i studenci, a pomocnikami młodzież licealna.

Podział na grupy:

  • Grupa 1 – (3-latki, 4-latki, 5-latki) – sala „niebieska” na balkonie
  • Grupa 2 – (6-latki, klasa 1, klasa 2) – sala „czerwona” na balkonie
  • Grupa 3 – (klasa 3, klasa 4, klasa 5) – sala w klubie „Talencik”
  • Grupa 4 – (klasa 6, klasa 7, klasa 8) – sala nr 7 w szkole językowej

Kontakt:
Koordynator zborowego punktu katechetycznego
Lucyna Seredyńska
lucyna.seredynska@klodnicka.pl
516 195 380