Szkółka Niedzielna

Szkółka Niedzielna to element edukacji biblijnej skierowany do najmłodszych w naszej wspólnocie. Każdej niedzieli, podczas nabożeństw, dzieci poznają Boga i Jego Słowo na zajęciach zorganizowanych, z podziałem na grupy wiekowe. Programem szkółki objęte są dzieci w wieku od 3 do 14 roku życia (do VIII klasy włącznie).

Edukacja biblijna odbywa się w ramach punktu katechetycznego, który jest odpowiednikiem lekcji religii, w związku z tym - przy spełnieniu wymogu frekwencji – dzieci w wieku szkolnym otrzymują na koniec roku świadectwo z oceną, która może być przepisana na świadectwo szkolne.

Nauczycielami szkółki niedzielnej są członkowie naszej wspólnoty, wolontariusze, kobiety i mężczyźni, rodzice i studenci, a pomocnikami młodzież licealna.

Nabożeństwo rozpoczyna się o 11:00, a o ok. 11:20 dzieci rozchodzą się do swoich grup na zajęcia szkółki. Tam przebywają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia w danym tygodniu i pozostają do końca trwania nabożeństwa. Po skończonych zajęciach wracają do rodziców, a najmłodsze dzieci są odbierane przez rodziców ze swojej sali.

Podział na grupy:

Grupa 1 – dzieci w wieku 3-5 lat, przedszkolaki,  sala po prawej stronie, poziom +1
Grupa 2 – dzieci w wieku 6-7 lat, klasa 0-I, sala po lewej stronie, poziom +1
Grupa 3 – dzieci w wieku 8-9 lat, klasa II-III, sala Klubu Talencik, poziom -1
Grupa 4 – dzieci w wieku 10-11 lat, klasa IV-V, sala obok Klubu Talencik, poziom -1
Grupa 5 – dzieci w wieku 11-12 lat, klasa VI-VII, sala nr 3 w Szkole Językowej, poziom +1

Grupa młodzieżowa - dzieci w wieku 13-14 lat odbywają zajęcia Szkółki w ramach spotkań młodzieżowych w soboty o godz. 17:00. Więcej informacji w zakładce Młodzież.

Szkółka Niedzielna ONLINE

Drodzy Uczniowie i Rodzice, na czas, gdy nie możemy mieć spotkań Szkółki w Kościele, zamieszczamy materiały do pracy w domu. Do Świąt pojawią się one w dwóch częściach.

Pierwszą część materiałów, które obejmą trzy lekcje zamieścimy do 22 listopada. Terminem odesłania zadań do tych lekcji będzie 6 grudnia.
Drugą część materiałów, które obejmą kolejne trzy lekcje zamieścimy do 6 grudnia. Terminem odesłania zadań do tych lekcji będzie 18 grudnia.

Do każdej części materiałów dołączone będzie po 5 zadań. Nie ma jednak oczekiwania, że dziecko wykona wszystkie. Chodzi o to, by z każdej partii materiału wybrało jedno lub dwa zadania, które najbardziej je zainteresują i odesłało na adres nauczyciela, podany w materiałach.

Wykonanie i odesłanie 4 zadań (po 2 do każdej części) to 100% obecności (potwierdzenie uczestnictwa w 6 lekcjach).
Wykonanie i odesłanie 2 zadań (po 1 do każdej części) to 50% obecności (potwierdzenie uczestnictwa w 3 lekcjach).
Wykonanie i odesłanie od listopada do 18 grudnia 1 zadania to frekwencja poniżej 50%.
Ocenę na świadectwo otrzymają dzieci, które będą miały minimum 50% obecności od września do grudnia - udział w zajęciach w kościele we wrześniu i październiku oraz nadesłane prace.
Materiały do lekcji  - część III  ( termin oddania zadań - 7 lutego, kliknij w link lekcji, aby pobrać materiały)
Wykonane zadania należy odesłać na adres mailowy nauczyciela, podany w pliku z lekcjami.

Kontakt:
Ela Michalczyk
szkolka@klodnicka.pl

tel. 603 211 230

<< Działalności

wydarzenia | dzieci

. . .