Nabożeństwa

w każdą niedzielę o godz. 11:00 | ul. Kłodnicka 2 we Wrocławiu

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 11:00. Ich głównym celem jest skupienie uwagi na Bogu, by po zakończeniu każdy wiedział, jak żyć po Bożemu i chciał tak żyć. Nabożeństwa są otwarte dla każdej osoby, bez względu na przekonania i doświadczenia.

Jeśli przychodzisz pierwszy raz, możesz spodziewać się tego, że zostaniesz przywitany/a zaraz przy wejściu i otrzymasz nasz cotygodniowy informator. Ludzie są dla siebie mili, więc przyjazna, a wręcz rodzinna atmosfera, jest czymś naturalnym.

Nabożeństwo trwa ok. 1,5 godziny i składa się z kilku elementów:
– powitanie: w jego trakcie wszyscy są poinformowani o najważniejszych bieżących sprawach w życiu kościoła i najbliższych planach
– uwielbienie w pieśniach: zespół muzyczny prowadzi wszystkich w kilku utworach, których treść skupiona jest na Bogu
– modlitwa: praktykujemy różnorodne jej formy (indywidualną w ciszy lub na głos, wspólnotową “Ojcze Nasz”)
– Wieczerza Pańska: jest ona częścią uwielbienia zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca
kazanie: 30-minutowe nauczanie dotyczące ważnych spraw ludzkiego życia, ukazujące Boże spojrzenie na nie.
– błogosławieństwo: słowa kończące nabożeństwo.
– inne: co jakiś czas pojawiają się też dodatkowe elementy nabożeństwa takie jak historia czyjegoś życia, opowieść z misji czy projektu.

W czasie przebiegu nabożeństwa osoby prowadzące informują o tym, czy należy powstać, czy usiąść, więc nie ma obaw o to, że nie będziesz wiedział/a, co zrobić.

Podczas nabożeństw odbywają się zajęcia dla dzieci w wieku 3-12 lat, które nazywamy Szkółką Niedzielną. Posiadamy też pokój dla rodzica z małym dzieckiem, w którym można uczestniczyć w nabożeństwie bez obaw o zakłócanie jego przebiegu.

Po nabożeństwie każdy może zostać na kawę/herbatę i pączka, aby porozmawiać z innymi.

Jeśli chodzi o ubiór, to w tym zakresie istnieje dowolność, stosowna do okazji.

<< O nas