Nasza wspólnota

Jesteśmy wielopokoleniową wspólnotą ludzi, w której swoje miejsce odnajdują całe rodziny, młodzież, dzieci i osoby starsze. Osoby z wielu grup społecznych, przedstawiciele różnych zawodów i specjalizacji, osoby o różnych pasjach. Łączy nas wspólne pragnienie: żyć prawdą, która jest w Jezusie Chrystusie, by czynić innych Jego uczniami.
Skupiamy się na trzech wymiarach życia:
– budowaniu wspólnoty,
– rozwoju duchowym,
– zaangażowaniu w działalność społeczną i misję.

Wspólnotę tworzą osoby, które poszukują głębszego i lepszego poznania Jezusa Chrystusa. Ciągle odkrywamy nowe aspekty i nowe elementy prawdy, która w Nim jest. Wszyscy jesteśmy w nieustannej drodze, na różnych jej etapach.

Kościół Baptystów we Wrocławiu powstał w 1846 roku. Pierwsza kaplica znajdowała się przy ul. Łukasińskiego (obecnie jest to siedziba Drugiego Zboru Kościoła Baptystów we Wrocławiu). Kaplica ta została przekazana przez niemiecki kościół baptystom polskim w roku 1946 i od tego momentu datowana jest działalność polskojęzycznego Kościoła Baptystów.

W 1990 roku oddana została do użytku nowa siedziba, przy ul. Kłodnickiej 2, która posiadała wystarczająco miejsca do tego, aby odbywały się tutaj nabożeństwa, ale też różnorodna działalność edukacyjna, kulturalna i społeczna.

 


 

Jak trafiłeś/aś na Kłodnicką? Co cię tu urzekło?


 

Co szczególnie podoba ci się w naszym kościele teraz?


 

Jakie masz miłe wspomnienia dotyczące kościoła z dawnych lat?

 

<< O nas