Rada Zboru, Pracownicy

RADA ZBORU:

 

michał

Michał Domagała – pastor, przewodniczący Rady Zboru
pastor@klodnicka.pl

monika

Aleksander Błażowski
aleksander.blazowski@klodnicka.pl

monika

Joel Burnell
joel.burnell@klodnicka.pl

monika

Monika Gasiewicz 
monika.gasiewicz@klodnicka.pl

monika

Daniel Trusiewicz 
daniel.trusiewicz@klodnicka.pl

monika

Ryszard Tyśnicki - zastępca Przewodniczącego Rady Zboru
ryszard.tysnicki@klodnicka.pl

monika

Anula Witkowska 
anula.witkowska@klodnicka.pl

monika

Piotr Zakrzewski 
piotr.zakrzewski@klodnicka.pl

monika

Marta Żołnierska 
marta.zolnierska@klodnicka.pl


PRACOWNICY:

monika
Monika Piotrowska
administrator i księgowa
kancelaria@klodnicka.pl

gienia
Genowefa Trusiewicz
koordynator Klubu Środowiskowego “Talencik” i Klubu Seniora “Akademia Radości Życia”
g.trusiewicz@klodnicka.pl

jozef
Józef Sagan
gospodarz obiektu

iwona

Iwona Bryła-Chutko
specjalista ds. czystości