Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie / Aid to Ukraine

Jako kościół chcemy być czynni w udzielaniu pomocy ludziom uciekającym przed wojną i cierpieniem. Do końca marca udało nam się wesprzeć ponad 400 osób goszcząc, zapewniając wyżywienie, zajęcia dla dzieci, pomagając w znalezieniu pracy, relokacji oraz w sprawach prawnych i urzędowych, organizując naukę języka polskiego (ponad 100 osób), a także opiekę medyczną i rehabilitację. Zorganizowaliśmy również wysyłkę darów do Ukrainy.

As a church we want to bring aid to people who escape from the nightmare of war in their country. Until the end of March we managed to help over 400 people in various ways: we accommodate them, provide food, help to find jobs, relocate, provide legal help, teaching Polish language (over 100 people), as well as medical aid and rehabilitation. We also sent aid to the Ukraine.

JAK MOŻESZ POMÓC?

  • Oferując gotowość długoterminowego zaangażowania
  • Wspierając okazjonalnie jako wolontariusz
  • Wspierając tę służbę finansowo

WAYS YOU CAN HELP:

  • Long-term involvement
  • Occasional volunteer work
  • Financial support

Konto bankowe / Bank accounts:

I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu
Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław
Nr konta PLN: 83 1020 5242 0000 2602 0148 3940
Tytuł wpłaty: Ofiara na kościół  Ukraina

Foreign currency accounts:

Kosciol Chrzescijan Baptystow I Zbor we Wroclawiu
Address: ul. Klodnicka 2, 54-218 Wroclaw
Account numbers: 
EUR:     PL02102052260000690207347448
USD:     PL53102052260000620207347455
GBP:    PL58102052260000600207347463

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
Bank details:
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrala
Puławska 15
02-515 Warszawa
Transfer Title: Ukrainian refugees