Rada zboru

Rada zboru

adres mailowy do rady:  rada@klodnicka.pl

Michał Domagała

pastor, przewodniczący Rady Zboru
michal.domagala@klodnicka.pl