Rada zboru

Rada zboru

adres mailowy do rady:  rada@klodnicka.pl

Michał Domagała

pastor, przewodniczący Rady Zboru
michal.domagala@klodnicka.pl

Aleksander Błażowski

aleksander.blazowski@klodnicka.pl

Ryszard Tyśnicki

zastępca przewodniczącego Rady Zboru
ryszard.tysnicki@klodnicka.pl