Prośba o pomoc – praca przy remoncie

Drodzy Zborownicy,


Jak możecie zaobserwować, nasz remont przystosowujący obiekt kościoła dla osób niepełnosprawnych, jest już na etapie końcowym.Na najbliższą niedzielę otworzymy pierwszy blok łazienek przy kaplicy i sukcesywnie będziemy otwierać kolejne; kończymy malowanie korytarzy, w których została wymieniona instalacja elektryczna oraz posadzki; oczekujemy na instalację balustrad na pierwszej z ramp i ocynkowanie drugiej.

Przez cały czas trwania remontu, a szczególnie na jego końcowym etapie, potrzebne są ręce wolontariuszy.  Wystarczy, że przyjdziesz pełen zapału w dowolny dzień tygodnia, między 7:00 a 18:00, a zajęcie na pewno się znajdzie.
Będzie to na przykład oklejanie, malowanie czy inne drobne prace wykończeniowe. Pod koniec tygodnia szczególnie ważna jest pomoc w oczyszczaniu podłóg, ławek i innych sprzętów, abyśmy mogli w niedzielę przyjść do czystej Kaplicy.

Przy okazji tego remontu wykonujemy odrobinę szerszy zakres prac, które i tak musiały zostać wykonane z przyczyn technicznych:

– łazienki na balkonie, znajdujące się ponad dwoma blokami przystosowywanymi dla osób niepełnosprawnych
– malowanie korytarzy- naprawa zerwanego sufitu na balkonie- wymiana niektórych grzejników
– wymiana wykładziny w pomieszczeniach kancelarii kościoła

Prace dodatkowe nie są objęte dotacją i dlatego tym bardziej zależy nam na wykonaniu jak największej ich części własnymi siłami.
W dalszym ciągu zbieramy środki na nasz wkład własny do remontu objętego dotacją oraz na prace dodatkowe.

Wpłaty można dokonywać przelewem na konto kościoła z opisem „na remont 2020 – PFRON” lub przez przekazanie w opisanych kopertach w trakcie zbierania kolekty.

Kościół Chrześcijan Baptystów Pierwszy Zbór we Wrocławiu
ul. Kłodnicka 2
54-218 Wrocław
PKO BP III Oddział Wrocław
83 1020 5242 0000 2602 0148 3940
Liczymy na Wasze wsparcie!

Rada Zboru


<< Aktualności