Agata

Jako wspólnota cieszymy się z czyjegoś szczęścia, np. ślubu, narodzin dziecka czy jakiegoś sukcesu zawodowego, ale też wspólnie przeżywamy troski albo chorobę. Modlimy się o siebie. To jest bardzo dobre.