Aleksander

Zaangażowanie pastora i jego postawa wobec Słowa Bożego oraz ludzi. Różnorodność we wspólnocie, co sprawia, że prawie każdy może tu znaleźć grupkę „przyjaznych dusz” i jednocześnie nie zagubić poczucia wspólnoty. Także to, że nie wiąże nas żadna tradycja i czujemy się wolni w Jezusie Chrystusie.