Aleksander

Wspominam postawę członków wspólnoty, kiedy budowali ten obiekt, ich entuzjazm, zaangażowanie i organizację pracy. Duszpasterstwo i przyjacielską postawę Adama i Miry Otrembów. Obozy dzieci w Bielicach. Otwarcie i początek Biblijnego Seminarium Teologicznego.