Antonina

Wspominam dary, jakie przysyłano nam z kościoła w Niemczech, w czasie największego kryzysu w Polsce. To było wspaniałe, jak oni o nas myśleli.