Grzegorz

Do zboru trafiłem przez koleżankę z klasy, która potem została moją żoną.