Ludmiła

Wspominam wspaniałe wieczory uwielbienia.