Sara

Co mi się podoba w tym kościele? Ludzie! Dobrze się z nimi czuję.