Ula

Wzajemna życzliwość i otwartość jeden na drugiego. W żadnej innej społeczności z tym się nie spotkałam. Tak było kiedyś i tak jest do dziś.