Wakacyjne spotkania w Talenciku

Link do zapisów

Dziecko zainteresowane uczestnictwem w wakacyjnych spotkaniach, należy  zgłosić  wypełniając  kartę zgłoszenia, zapoznać się z regulaminem w związku z ryzykiem zakażenia COVID 19 i podpisać oraz zapoznać się z regulaminem uczestnika ( musi być podpisany przez dziecko ale to dopiero przy dostarczaniu dokumentów) oraz dostarczyć oświadczenie Rodzica w dniu rozpoczęcia spotkań że się dziecko jest zdrowe. 

Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej że dziecko jest przyjęte na spotkania należy wydrukować wszystkie dokumenty  dostarczyć koordynatorowi spotkań, należy też wpłacić zaliczkę na konto  Kościoła Chrześcijan Baptystów,  PKO BP III Oddział Wrocław  83 1020 5242 0000 2602 0148  3940  z dopiskiem „  wakacyjne spotkania – imię i nazwisko uczestnika”

 

Kontakt do koordynatora 

Gienia Trusiewicz 

g.trusiewicz@kchbwroclaw.com.pl 

tel. 502 023 753 


<< Aktualności