Wesprzyj nas

Kościół Chrześcijan Baptystów Pierwszy Zbór we Wrocławiu
ul. Kłodnicka 2
54-218 Wrocław

Nr konta bankowego:
PKO BP III Oddział Wrocław
83 1020 5242 0000 2602 0148 3940

Przelew BLIK

Zachęcamy do przelewu BLIK na telefon

Numer telefonu: 571 004 814
Tytuł: Ofiara na cele kultu religijnego

Foreign currency accounts:

Kosciol Chrzescijan Baptystow I Zbor we Wroclawiu
Address: ul. Klodnicka 2, 54-218 Wroclaw
Account numbers: 
EUR:     PL02102052260000690207347448
USD:     PL53102052260000620207347455
GBP:    PL58102052260000600207347463

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
Bank details:
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrala
Puławska 15
02-515 Warszawa

Pomoc Ukrainie

Aid to Ukraine

Od początku wojny nasz kościół pomaga uchodźcom na wiele różnych sposobów.

W pierwszych miesiącach wojny zapewniliśmy schronienie 500 osobom. Pomagaliśmy w szukaniu pracy, mieszkań, relokacjach. Od lata 2022 aktywnie wspieramy rodziny, które pozostały na miejscu. Nadal udzielamy takiego wsparcia odpowiadając na potrzeby tych, którzy pozostali.
Jednocześnie organizujemy transporty z pomocą humanitarną do Ukrainy, jak również zasilamy transporty organizowane przez inne organizacje chrześcijańskie.

Wszystko to nie miałoby miejsca bez Waszych modlitw, zaangażowania oraz praktycznej pomocy finansowej. Nieustannie dziękujemy za to Panu Bogu.

Wojna trwa, co oznacza, że przed nami jeszcze wiele wyzwań.
Dziękujemy za nieustające modlitwy, a także za praktyczną pomoc, słowa zachęty i zrozumienia.

Since the beginning of the war, our church has been helping refugees in many different ways.

In the first months of the war, we provided shelter for over 500 people. We helped with job searches, housing, relocations. Since summer 2022, we have been actively supporting families who have remained in the region. We continue to provide such support by responding to the needs of those who remain.
At the same time, we are organizing humanitarian aid transports to Ukraine, as well as contributing to transports organized by other Christian organizations.

All this would not have happened without your prayers, commitment, and practical financial help. We constantly thank God for it.

The war is going on, which means there are still many challenges ahead.
We thank you for your constant prayers, as well as your practical help, words of encouragement and understanding.

 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo:

Kościół Chrześcijan Baptystów I Zbór
ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław
Nr konta PLN: 83 1020 5242 0000 2602 0148 3940
Tytuł wpłaty: Ofiara na kościół „Ukraina”

If you would like to support financially:

Kosciol Chrzescijan Baptystow I Zbor we Wroclawiu
Address: ul. Klodnicka 2, 54-218 Wroclaw
Account numbers:
EUR: PL02102052260000690207347448
USD: PL53102052260000620207347455
GBP: PL58102052260000600207347463

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
Bank details:
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrala
Puławska 15
02-515 Warszawa
Transfer Title: Ukrainian refugees