Nowa nadzieja? – seria kazań

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza                  

Po 70 latach niewoli babilońskiej pojawia się szansa na powrót do Ziemi Obiecanej. Izraelici stopniowo przenoszą się do ziemi swoich ojców, z nadzieją na nowy początek i powrót do relacji z Bogiem. Na ich czele stają Zorobabel, później Ezdrasz i Nehemiasz – trzy oddane Bogu postacie, które próbują wywołać w narodzie przebudzenie.

W tym pragnieniu zbliżenia się do Boga za cel stawiają sobie obudowę świątyni, a by żyć normalnie odbudowują miasto wraz z jego murami.

Obie te księgi w kanonie hebrajskim stanowią jeden zwój, spójny w swoim przekazie i przesłaniu. Tak też spojrzymy na nie i my szukając głębi w powrocie dawnego ludu do jeszcze starszej ziemi. W historii, która zaczyna się radośnie, jak powtórka wyjścia z Egiptu, Bóg pokazuje nam prawdę o nas samych.


<< Aktualności