Wolnym być – seria kazań

Wolnym być – seria kazań

Wiara, wiara i tylko wiara! Prawdziwa Ewangelia nie znosi konkurencji. Krew Jezusa wystarcza, by odkupić najgorszego grzesznika. Nie musimy już niczego udowadniać Bogu, nie musimy się starać, by zaskarbić Jego przychylność. On zrobił wszystko, On dał nam wszystko. Dał nam wolność do życia w nowym Duchu, który przynosi dobre owoce zawsze gdy po prostu chcemy być wierni Bogu. Duch Boży przemienia nas, naszą relację z Bogiem, nasze relacje miedzy sobą.

List Apostoła Pawła do Galacjan to głośny krzyk o wspaniałości niezasłużonego dzieła Boga. O prawdziwej wolności, której nikt i nic nie może zwyciężyć, bo On stoi na jej straży.


<< Aktualności