Grupa Uwielbienia

Uwielbienie jest naszą odpowiedzią na Boże zawołanie: „Adamie, gdzie jesteś?” Wyrażamy w ten sposób naszą cześć dla objawionej poprzez stworzenie chwały i majestatu Boga. Zwracając się do Niego, chcemy wznieść nasze serca z wdzięcznością za zbawienie, prowadzenie, opiekę i poprzez modlitwę powierzać Mu swoje życie.

Uwielbienie podczas niedzielnego nabożeństwa jest spotkaniem ludzi wierzących z Bogiem poprzez wspólne śpiewanie pieśni i hymnów wywyższających Boga, opiewających jego potęgę, chwałę i miłość.

Jako lud Boży, dzięki przyjęciu ofiary Jezusa Chrystusa mamy poprzez Ducha Świętego możliwość społeczności z Bogiem. Śpiewając pieśni i modląc się wspólnie przygotowujemy się do wysłuchania kazania, przez które Bóg przekazuje nam swoją wolę, oraz wpływa na zmianę naszego życia według swego Słowa.

Nasz zespół prowadzący uwielbienie na niedzielnych nabożeństwach ma swą bogatą historię. W jego powstawaniu, komponowaniu i aranżowaniu pieśni, oraz tworzeniu modelu pracy brało udział wielu oddanych Bogu profesjonalnych muzyków.