Gwiazdkowa Niespodzianka

„Gwiazdkowa Niespodzianka” to największa wspólna akcja charytatywna środowiska ewangelikalnego w naszym kraju. Zapoczątkowana w roku 1999 przez Biblijne Seminarium Teologiczne jest obecnie kontynuowana przez Unię Ewangelikalną we Wrocławiu. Jest to spontaniczny ruch o charakterze ponad denominacyjnym, skupiający kościoły i organizacje chrześcijańskie. Akcja polega na przekazywaniu upominków świątecznych dzieciom ze środowisk najuboższych, zaniedbanych lub poszkodowanych na skutek różnych wydarzeń losowych. Paczki te pozyskujemy od zagranicznych sponsorów a także z kraju. Celem jest praktyczne okazanie dzieciom miłości Boga w okresie świąt Bożego Narodzenia. Nasza akcja jest częścią ogólnoświatowego projektu pn. Operation Christmas Child prowadzonego przez amerykańską organizację charytatywną Samaritan’s Purse, w ramach którego tylko w ostatnim sezonie przygotowano w całym świecie 8,5 mln. paczek i przesłano do 124 krajów, w tym Polski. Nasz kraj otrzymał 22 tys. upominków. Każdy z nich był indywidualną, inną od pozostałych paczką, przygotowaną przez dziecko lub osobę dorosłą z Niemiec. W naszym przypadku organizatorem tej zbiórki i naszym partnerem jest niemieckie stowarzyszenie Geschenke der Hoffnung e.V. .

Nad całością organizacji akcji w kraju czuwa pięcioosobowy Krajowy Zespół Koordynujący w składzie: Aleksander Błazowski, Marek Kurkierewicz, Eugeniusz Trzcionkowski, Łukasz Gruszczyński i Mirosław Nogaczewski. Natomiast oficjalnym przekazicielem darów jest Unia Ewangelikalna we Wrocławiu, która następnie poprzez sieć partnerów przekazuje je ubogim dzieciom na terenie całego kraju.
Aby je właściwie rozdysponować zorganizowaliśmy trzy magazyny w kraju. Wszystkie magazyny uzyskaliśmy bezpłatnie od instytucji kościelnych lub samorządowych. Do każdego magazynu skierowany został jeden samochód typu TIR. Na bazie kontaktów EWST, a także poprzez absolwentów i inne kontakty szkoły powstała sieć 151 partnerów – organizacji i kościołów, które zostały przypisane do odpowiednich magazynów w terenie. Partnerzy ci z kolei w celu dotarcia do najuboższych dzieci współpracują z lokalnymi władzami, pedagogami szkolnymi, kuratorami, Opieką Społeczną i innymi ludźmi dobrego serca.

Współpraca ta zaowocowała ostatecznie zorganizowaniem kilkuset imprez charytatywnych w całym kraju a także wielką ilością indywidualnych odwiedzin ubogich rodzin rozsianych w najodleglejszych miejscach naszego kraju.
Ponadto, wskutek zmniejszających się dostaw paczek od naszych zachodnich sąsiadów postanowiliśmy sami motywować społeczeństwo naszego kraju do kontynuowania akcji. Nasi wolontariusze poszukują lokalnych sponsorów paczek dla ubogich dzieci na własnym terenie. Liczba tak pozyskanych paczek sięga 10 tys w jednym sezonie. Przykładem takiego podejścia jest właśnie impreza Gwiazdkowa Niespodzianka zorganizowana przez I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu. Wszystkie paczki podarowane zostały przez ludzi związanych z kościołem.

Wszystkie prace podczas prowadzenia akcji wykonywane są w ramach wolontariatu a koszty pokrywane we własnym zakresie przez uczestniczące kościoły i organizacje. Koszty transportu niekiedy są dotacją lokalnych samorządów lub firm. W trakcie spotkań z dziećmi nasi wolontariusze starają się też zapewnić im skromny poczęstunek, który także na ogół jest sponsorowany przez zmobilizowane przez nich lokalne firmy lub nawet finansowany w całości przez partnerskie kościoły.

Szacujemy, że w latach prowadzenia akcji 1999-2011 dotarliśmy już do blisko 900 tys. polskich dzieci.
Naszym celem jest niesienie pomocy. Nie tylko tej bezpośredniej materialnej ale bardziej iskierki nadziei, która może pomóc zmienić życie. Naszą akcję związaliśmy z najbogatszym kulturowo i najpiękniejszym świętem polskim – Bożym Narodzeniem. Pragniemy aby bez sztucznej pompy, najważniejsze wartości naszej tradycji dotarły do tych zagubionych i zapomnianych, a także poszkodowanych przez los. Doświadczenie pokazało, że długofalowym efektem naszej misji jest powstanie szeregu lokalnych inicjatyw społecznych wychodzących naprzeciw problemom ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i całych rodzin. Są to świetlice środowiskowe, lokalne akcje charytatywne współpracujące z bankami żywności oraz inne fundacje wspomagane licznie przez naszych wolontariuszy.

Krajowy Koordynator Akcji
Aleksander Błażowski
a.blazowski@ewst.pl