ZAPYTANIE OFERTOWE 2/KCHB-UM-PFRON/2020

INWESTOR: Kościół Chrześcijan Baptystów Pierwszy Zbór we Wrocławiu ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław
TYTUŁ Remont części budynku kościelnego przy ul. Kłodnickiej 2, w którym prowadzona jest społeczna rehabilitacja, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON otrzymanych od województwa dolnośląskiego.

ADRES Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław
NR DZIAŁEK 8/23
OBRĘB Popowice - 0042
ARKUSZ MAPY 15
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 026401_1, M. Wrocław
GMINA Wrocław
POWIAT Wrocław
WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie

W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące roboty remontowo – budowlane:

Kompleksowe wykonanie pomieszczeń sanitarnych obejmujące roboty wyburzeniowe i demontażowe, wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, ogrzewania oraz wentylacji, ułożenie kafli ceramicznych i gresowych, biały montaż, montaż armatury, zamówienie i instalację ścianek HPL zgodnie z załączonym projektem budowlanym; wykonanie demontaży posadzek w korytarzach; wymiana drzwi wewnętrznych w łazienkach i korytarzach zgodnie z załączonym projektem budowlanym.

Roboty budowlane nie obejmują wykonania suchej zabudowy i sufitów podwieszanych w obrębie pomieszczeń sanitarnych.
UWAGA:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie obmiaru na budowie i właściwe oszacowanie ilości potrzebnych materiałów i robót do pełnego i skutecznego wykonania zadania.

Kontrakt będzie rozliczany na podstawie kwoty ryczałtowej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich narzędzi, materiałów budowlanych, siły roboczej, wywozu powstałych w toku robót odpadów oraz zabezpieczenia istniejących części budynku w celu właściwego wykonania wyżej wymienionych robót budowlanych.

TERMIN REALIZACJI

Termin rozpoczęcia realizacji 09.07.2020.

Termin zakończenia realizacji: 30.09.2020

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej – na adres: marta.zolnierska@kchbwroclaw.com.pl

lub na adres zamawiającego tj. Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór we Wrocławiu, ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 08.07.07.2020. do godz. 11.00.

Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty zapraszamy do pobrania następujących plików:

  1. ZAPYTANIE_OFERTOWE_2 - pełna treść zawierająca formularz do złożenia oferty
  2. Z2-OWK-OGÓLNE_WARUNKI_KONTRAKTOWE
  3. Z3-PB_Skan_dokumentacji