ZAPYTANIE OFERTOWE 3/KCHB-UM-PFRON/2020

INWESTOR: Kościół Chrześcijan Baptystów Pierwszy Zbór we Wrocławiu
ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław
TYTUŁ Remont części budynku kościelnego przy ul. Kłodnickiej 2, w którym prowadzona jest społeczna rehabilitacja, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON otrzymanych od województwa dolnośląskiego.

ADRES Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław
NR DZIAŁEK 8/23
OBRĘB Popowice - 0042
ARKUSZ MAPY 15
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 026401_1, M. Wrocław
GMINA Wrocław
POWIAT Wrocław
WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie

W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące roboty remontowo – budowlane:

Wykonanie sufitów podwieszanych – zakup i montaż: Rockfon Artic A15, w module 60x60cm, z widoczną listwą 33,93
Wykonanie suchej zabudowy – równanie ścian pod płytki – płyta GK na klej  189,38
Wykonanie suchej zabudowy: ścianki działowe (gr.=10cm; h=3m) obustronnie podwójnie płytowane, wypełnione wełną mineralną 49,82

TERMIN REALIZACJI

Termin rozpoczęcia realizacji 22.07.2020.
Termin zakończenia realizacji:

Wykonanie sufitów podwieszanych – zakup i montaż: Rockfon Artic A15, w module 60x60cm, z widoczną listwą do dnia: 31.08.2020
Wykonanie suchej zabudowy – równanie ścian pod płytki – płyta GK na klej do dnia: 31.08.2020
Wykonanie suchej zabudowy: ścianki działowe (gr.=10cm; h=3m) obustronnie podwójnie płytowane, wypełnione wełną mineralną do dnia: 31.08.2020

 

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej – na adres: marta.zolnierska@kchbwroclaw.com.pl

lub na adres zamawiającego tj. Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór we Wrocławiu, ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.07.2020. do godz. 11.00.

Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty zapraszamy do pobrania następujących plików:

  1. ZAPYTANIE_OFERTOWE_3 - pełna treść zawierająca formularz do złożenia oferty
  1. Z2-OWK-OGÓLNE_WARUNKI_KONTRAKTOWE
  2. Z3-PB_Skan_dokumentacji