ZAPYTANIE OFERTOWE 4/KCHB-UM-PFRON/2020

INWESTOR: Kościół Chrześcijan Baptystów Pierwszy Zbór we Wrocławiu
ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław
TYTUŁ Remont części budynku kościelnego przy ul. Kłodnickiej 2, w którym prowadzona jest społeczna rehabilitacja, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON otrzymanych od województwa dolnośląskiego.

ADRES Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław
NR DZIAŁEK 8/23
OBRĘB Popowice - 0042
ARKUSZ MAPY 15
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 026401_1, M. Wrocław
GMINA Wrocław
POWIAT Wrocław
WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie

W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące roboty remontowo – budowlane:

- wykonanie wylewek, gruntów, spięć naprawczych, dylatacji powierzchniowych
- wykonanie posadzek z płytek winylowych (410m2)
- wykonanie wycieraczek listwowych przystosowanych do ruchu wózków inwalidzkich

TERMIN REALIZACJI

Termin rozpoczęcia realizacji 24.07.2020.
Termin zakończenia realizacji: 31.08.2020

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej – na adres: marta.zolnierska@kchbwroclaw.com.pl

lub na adres zamawiającego tj. Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór we Wrocławiu, ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.07.2020. do godz. 11.00.

Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty zapraszamy do pobrania następujących plików:

  1. ZAPYTANIE_OFERTOWE_4 - pełna treść zawierająca formularz do złożenia oferty
  2. Z2-OWK-OGÓLNE_WARUNKI_KONTRAKTOWE
  3. Z3-PB_Skan_dokumentacji